Oferta

Redakcja

Pierwszy etap pracy nad tekstem, tzw. pierwsze czytanie

  • sprawdzenie tekstu pod względem zgodności z zasadami ortografii, interpunkcji, gramatyki, składni oraz stylu;
  • sprawdzenie spójności tekstu oraz jego kompozycji;
  • wskazanie oczywistych błędów merytorycznych;
  • weryfikacja poprawnego użycia terminów;
  • dostosowanie stylu do gatunku tekstu.
Redakcja
Korekta

Korekta

Kolejny etap pracy nad tekstem, tzw. drugie czytanie

  • weryfikacja, czy po pierwszym czytaniu nie pozostały błędy językowe;
  • zaznaczenie błędów składu;
  • sprawdzenie podpisów pod zdjęciami;
  • weryfikacja poprawnego użycia terminów;
  • poprawienie innych oczywistych błędów.

Zaczynamy współpracę?

Prześlij do mnie zapytanie, odpowiem na nie w ciągu 48 godzin

Zapraszam Cię do współpracy!